cens logo
Iron Parts
Iron Parts

Company: FONG SHEN INDUSTRUAL CO., LTD.
Address: No. 101-1, Liao-Tsuo Lane, Liao-Tsuo Li, Lu-Kang Chen, Changhua 505
Telephone: 886-4-771-6669
Fax: 886-4-771-9348
E-Mail:
URL: www.cens.com/fongshen

Send inquiry to this company